2020-07-13, pirmadienis, 20:58.     Šiandien Kėdainiuose saulė teka 05:00, leidžiasi 21:46, dienos ilgumas 16:45.

Kėdainių rajone nedarbas siekė beveik 8 procentus

2015-12-08, paskelbė www.mano Kedainiai.lt
Kėdainių rajone nedarbas siekė beveik 8 procentus

2015 metų lapkričio mėnesį registruoto nedarbo rodiklis Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje, lyginant su spalio mėnesiu kito nežymiai ir mėnesio pabaigoje siekė 7,2 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų. Lapkričio 30 d. Kauno teritorinėje darbo biržoje buvo registruota daugiau nei 25,6 tūkst. darbo neturinčių regiono gyventojų. Palyginti su praėjusių metų analogišku laikotarpiu, bedarbių skaičius sumažėjo daugiau nei 2,4 tūkst., nedarbo rodiklis – 0,6 proc. punkto. Nedarbas Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje ir toliau išlieka mažesnis nei šalies vidurkis (8,4 proc.) ir vienas mažiausių Lietuvoje (mažesnis nedarbo rodiklis fiksuotas tik Vilniaus regione – 6,8 proc.).

 

 

 

 

 

 

Per lapkričio mėnesį Kauno teritorinėje darbo biržoje užsiregistravo 4,4 tūkst. darbo neturinčių asmenų, regiono darbdaviai ieškantiems darbo siūlė 4,7 tūkst.  laisvų darbo vietų. Per mėnesį įdarbinta apie 2,7 tūkst. asmenų, į užimtumą remiančias aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipta daugiau nei 640 regiono gyventojų, dar beveik 1,1 tūkst. pradėjo dirbti savarankiškai pagal verslo liudijimą. Darbdaviams išduota 120 leidimų įdarbinti užsieniečius, iš jų daugiausia, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojams ir virėjams bei komandiruotiems statybos sektoriaus kvalifikuotiems darbininkams.

 

 

Kėdainių rajone nedarbas ūgtelėjo gana ženkliai iki 7,9 proc. (praėjusį mėnesį šis rodiklis siekė 7,1 proc.) visų darbingo amžiaus rajono gyventojų. Šis Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamas regionas pasižymi itin ryškiomis rinkos sezoniškumo tendencijomis, o nedarbo augimas rudenį ir žiemą šiame rajone yra įprastas kiekvienų metų reiškinys.  Lapkričio mėn. Kėdainių skyriuje įregistruota 540 darbo ieškančių rajono gyventojų, jiems pasiūlytos 189 laisvos darbo vietos. Per mėnesį įdarbinta 180 rajono gyventojų. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 54 asmenys, dar 113 pradėjo darbinę veiklą pagal verslo liudijimus. Išduota 15 leidimų įdarbinti užsieniečius. Mėnesio pabaigoje Kėdainių skyriuje iš viso buvo įregistruoti 2335 darbo neturintys rajono gyventojai.

 

 

Lapkričio mėnesį ir toliau įgyvendinama Jaunimo garantijų iniciatyva. Tarpinstituciniu bendradarbiavimu grįsta strategija siekiama, kad visiems iki 29 metų amžiaus jaunuoliams, užsiregistravusiems darbo biržoje, tinkamas darbas arba galimybė mokytis būtų pasiūlyta per 4 mėnesius. Sėkmingai į darbo rinką per lapkritį integruota per 700 jaunuolių. 123 – nukreipti dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, 44 – dirba savanoriškoje veikloje. Per lapkričio mėnesį Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruota per 1,3 tūkst. jaunuolių.

 

 

Kauno teritorinė darbo birža pradėjo įgyvendinti jaunimui skirtą projektą „Atrask save“, kuriame bus teikiamos ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės. Trejus metus vyksiančiame projektu jaunuoliams siekiama užtikrinti sklandų perėjimą po nedarbo laikotarpio, neaktyvaus gyvenimo į darbo rinką ar švietimo sistemą. Šiame Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekte skatinamas dalyvauti neaktyvus, nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 metų jaunimas. „Atrask save“ –  pirmasis jungtinis projektas jaunimo užimtumui skatinti, kai ir registruotam, ir neregistruotam teritorinėse darbo biržose neaktyviam jaunimui, bus taikomos įvairios darbo su jaunimu formos ir  neformaliojo ugdymo metodai, skatinantys jo motyvaciją dirbti ar mokytis, didinantys pasitikėjimą savimi ir atsakomybę bei padedantys labiau pažinti save. Projekto dalyviams bus sudarytos sąlygos dalyvauti savanoriškoje ir jaunimo motyvaciją skatinančiose veiklose, kurios jiems padės įgyti asmeninių, socialinių ir profesinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar įsitvirtinti darbo rinkoje.  Motyvuotiems bedarbiams bus suteiktos galimybės įgyti trūkstamų gebėjimų ir kompetencijų.

 

 

Siekdama darbo pasiūlos ir paklausos dermės regione, Kauno teritorinė darbo birža įgyvendina keletą Europos socialinio fondo iš dalies finansuojamų projektų, kurių metu ypatingas dėmesys skiriamas profesiniam mokymui, taip pat remiamojo įdarbinimo priemonėms. Siekiama pagalbą integruojantis į darbo rinką suteikti ne tik jauniems, bet ir vyresnio amžiaus darbo ieškantiesiems. Šie projektai bus tęsiami ir 2016 metais.

 

 

 

Ldb informacija

Contact form

Šios dienos vardadieniai

manoKėdainiai.lt

Redakcija:
mob. (8 616) 14 144
e.p. info@manokedainiai.lt